Tag: Tweet

Like, Tweet and Follow: the rising influx of influencer markets
Posted in Uncategorized

Like, Tweet and Follow: the rising influx of influencer markets

Melalui sejarah periklanan, daya tarik pasar utama dulunya berasal dari layar perak. Dari Marilyn Monroe yang mengatakan “ya” hingga Lustre-Creme Shampoo, Mr T yang mengasihani…

Continue Reading